Obsługa firm transportowych w zakresie:


  1. Doradztwo ADR ( podstawa prawna: Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z dnia 28.11.2002 roku )
  2. Obsługa BHP Firmy
  3. Szkolenia BHP dla pracodawców zatrudniających do 100 pracowników ( Rozporządzenie Min. Gos. i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP - Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z póź. zm )
  4. Obsługa firm w zakresie p.poż.
  5. Porady prawne w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego przewozu:

a. odpadów

b. materiałów niebezpiecznych

c. towarów ponadgabarytowych

d. przewozu zwierząt

e. mocowania ładunku

  1. Odwołania od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego