Szkolenia  1.   Kursy ADR (wymagania – ukończone 21 lat)


Podstawowe (klasa: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9)24 godz.500 zł.

Dokształcające (przedłużenie uprawnień)16 godz.400 zł.

Specjalistyczne (cysterna)
16 godz.400 zł.
.
Dokształcające (przedłużenie – cystern)8 godz.400 zł.

Specjalistyczne (wybuchowe kl. 1)
8 godz.500 zł.

Specjalistyczne (promieniotwórcze kl. 7)
8 godz.500 zł.

(podstawa prawna; Dz. U. Nr 199 poz. 1671 z dnia 28.10.2002 Art. 10)        2. Kursy w zakresie napełniania i  opróżniania cystern 20 godzin                              650 zł                                                                                            

(podstawa prawna Dz. U. Nr 79 poz. 849 z 31.07.2001)3.       Kursy na wózek widłowy- rozpoczynamy w każdą środę o godz. 17:00                 400 zł
4.    Kursy w zakresie czasu pracy kierowcy

oraz obsługi tachografów cyfrowych                                                  8 godz.    300 zł.

(przy grupach ponad 5 osób ceny do uzgodnienia)5.      Kwalifikacja wstępna dla kierowców przewożących rzeczy i osoby

W zakresie kategorii: D, DE, D1 D1E oraz C, CE, C1, C1E                    280 godz. 6000 zł.

(warunki przystąpienia do kursu – posiadanie prawo jazdy odpowiedniej kategorii)

(podstawa prawna; Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 Dz. U. z 2007 Nr 125 poz. 874 z późn. Zm)6.      Szkolenia okresowe w zakresie kategorii:

D, DE, D1, D1E oraz C, CE, C1, C1E                                                   35 godz.  500 zł.

(dla członków WSMPS cena wynosi 300 zł.)